Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte luxusní pobyt pro sebe a své kamarádky

A proto?e n?s zaj?malo, jak to m?te ve skute?n?m ?ivot? se sv?mi par?a?kami vy, na?e ?ten??ky, pozvali jsme t?i z v?s na odpoledn? zastaven? s ciderem Frisco. A a? se tyhle ?eny vid?ly prvn? v ?ivot?, dok?zaly se skv?le bavit. A nejen o sv?ch d?msk?ch part?ch! Pod?vejte se na video ze z?kulis? focen? ?ten??ek, p?i kter?m jsme je vyzpov?dali do ?asopisu Cosmopolitan. V?ce najdete v ?ervencov?m ??sle, kter? je pr?v? v prodeji.

ukončeno JenProHolky.cz

Jít na stránku soutěže

Podobné soutěže