Vyhraj 10x ALPA SPORT GEL

ALPA SPORT GEL JE chladivy´ prˇi´pravek urcˇeny´ pro vy´raznou u´levu od bolesti svalu° a kloubu° po jake´koliv fyzicke´ za´teˇzˇi. Obsahuje rˇadu bylinny´ch silic a extraktu°, ktere´ maji´ anesteticke´ a uvolnˇuji´ci´ u´cˇinky. Hrˇebi´cˇek, levandule, tymia´n, rozmary´n, za´zvor a methylsalicyla´t sni´zˇi´ bolest namozˇeny´ch svalu°. Extrakt meˇsi´cˇku a arniky pu°sobi´ proti za´neˇtu°m. Menthol a kafr napoma´haji´ prokrveni´. Kreatin vitalizuje pokozˇku a bra´ni´ jeji´mu podra´zˇdeˇni´. Gel se velmi dobrˇe vstrˇeba´va´, chladi´ a ma´ vy´razne´ aromaterapeuticke´ u´cˇinky. Cena 69 Kcˇ. Číst dále Vyhraj 10x ALPA SPORT GEL na .

ukončeno RUN magazine

Jít na stránku soutěže

Podobné soutěže