VÁNOČNÍ Soutěž LINTEO 2018

Vyhrajte balíček s papírovými kapesníky značky Linteo. Otázka: Jakou barvu mají květy na obalech toaletních papírů Linteo? A: růžová, oranžová, žlutá, tyrkysová, fialová B: růžová, oranžová, žlutá, modrá, fialová C: růžová, oranžová, žlutá, zelená, fialová Správné odpovědi zasílejte na e-mail: soutez@melitrade.cz (prosíme, ujistěte se, zda odpověď posíláte na správný e-mail, jiný nebude akceptován). Do předmětu uveďte: Vánoční soutěž Linteo A, B nebo C (napište písmeno dle Vašeho rozhodnutí, která odpověď je správná) PRAVIDLA Soutěže - "Vánoční soutěž Linteo" Pořadatel soutěže: Melitrade a.s., Domažlická 1232/3, 130 00 Praha, IČO: 27750141 (dále též „pořadatel“) 1. Termín trvání a místo soutěže: Místo určení: celá ČR Termín průběhu akce: od 03.10.2018 do 31.12.2018 2. O co hrajeme: 10 x balíček s výrobky Linteo Balíček obsahuje : papírové kapesníky Linteo Classic, papírové kapesníky Linteo, papírové kapesníky Linteo s vůní máty, papírové kapesníky Linteo Premium, bavlněné kapesníky Linteo Premiumm, papírové kapesníky Linteo mini, + překvapení 3. Účast v soutěži: 1. Účastníkem soutěže může být pouze osoba starší 18-ti let s adresou pro doručování na území České republiky (dále též „soutěžící“), která v období od 03.10.2018 - 31.12.2018 napíše a zašle správnou odpověď na výše uvedenou otázku na e-mail: soutez@melitrade.cz . 2. Podmínkou pro účast v této soutěži je mimo zaslání odpovědi i uvedení doručovací adresy, kam má být cena doručena. 3. Do předmětu uveďte název: Vánoční soutěž Linteo A, B nebo C. 4. Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou. 5. Soutěžící nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeni. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené, stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra nebude předána. 4. Průběh a princip soutěže: 1. Soutěž probíhá od 03.10.2018 do 31.12.2018 2. V případě, že nebude pořadatelem obdržena doručovací adresa, zaniká nárok na zaslání výhry, právo na dárky zaniká také při neúplném znění doručovací adresy. 3. Výhry budou pořadatelem výhercům doručeny nejpozději do 4 týdnů od ukončení soutěže. 4. V případě, že výherce nepřevezme výhru do 1 kalendářního měsíce ode dne, kdy byl k jejímu převzetí vyzván, přestává být výhercem. Výhru zasíláme poštou pouze jednou, v případě nevyzvednutí výhry včas, si musí výherce zajistit vyzvednutí sám nebo výhra propadá. 5. Předání výher zajišťuje pořadatel soutěže. 6. Po ukončení soutěže bude probíhat k náhodnému losování výherců. 5. Ostatní ustanovení 1. Soutěžící odesláním odpovědi na adresu soutez@melitrade.cz potvrzuje, že si tato pravidla předtím důkladně přečetl, a že s nimi bezvýhradně souhlasí a zavazuje se je plně dodržovat. 2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení došlých odpovědí stejně jako právo ze soutěže vyloučit ty odpovědi, které nebudou v souladu s pravidly soutěže. 3. Do soutěže budou zařazeny pouze platné a správné odpovědi. Tím se rozumí taková odpověď, která obsahuje požadované údaje a byla zaslána v souladu s těmito pravidly. 4. Pořadatel není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé výhercům v souvislosti při doručení výhry či s užíváním výher. 5. V případě, že se nepodaří doručit výhru výherci na jím uvedenou poštovní adresu, zaniká nárok výherci na získání této výhry. 6. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se jakákoli osoba i přes uvedená pravidla stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato výhra nebude předána tomuto soutěžícímu. Ze soutěže budou také vyloučeni účastníci, u nichž bude mít pořadatel soutěže oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání jím samotným nebo ze strany jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play. 7. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají pořadateli soutěže. Reklamace na výhry se nevztahují. 8. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a to v průběhu celého jejího trvání. 9. Soutěžící odesláním odpovědi uděluje souhlas se zpracováním soukromých údajů v souladu se zákonem 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů Melitrade a.s., Domažlická 1232/3, 130 00 Praha, IČO: 27750141 za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména, adresy, event. fotografie ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele i zprostředkovatele, dále k nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších ele...

ukončeno Linteo

Jít na stránku soutěže

Podobné soutěže