Starbucks činí další zásadní krok k udržitelné budoucnosti

V souvislosti se závazkem stát se do roku 2030 zcela ‚zdrojově pozitivní‘ společností zavádí Starbucks zpoplatnění jednorázových kelímků částkou 1 Kč. Za vybrané peníze se budou sázet nové stromy. Omezování produkce odpadu je jedním z primárních zájmů společnosti Starbucks . Již od roku 2008 mají zákazníci v České republice možnost nechat si připravit nápoj do vlastní nádoby a kromě životního prostředí tak ušetří i 10 Kč za každý nápoj. Úspěch nabídky dokazuje fakt, že v letech 2017-2019 rostlo využívání této možnosti meziročně o 100%. Starbuck se snaží zákazníky k omezování jednorázových kelímků motivovat i širokou nabídkou tumblerů a znovupoužitelných kelímků. Právě znovupoužitelný kelímek byl v roce 2020 nejprodávanější položkou z nabídky merchandisingu Starbucks . V polovině letošního roku přichází další krok směrem k udržitelnosti. Každý jednorázový papírový kelímek v kavárnách Starbucks bude nyní zpoplatněn částkou 1 Kč. Veškerý výnos z tohoto poplatku bude věnován iniciativě Sazimebudoucnost.cz a jejím projektům na sázení stromů a obnovu české krajiny. Konceptu 5p Cup Charge byl testován ve Velké Británii již v roce 2018 a v loňském roce byl zaveden například v sousedním Německu. Během britského pilotního testu, trvajícího tři měsíce, došlo k 126% nárůstu používání vlastních šálků a tumblerů, což se zase promítlo do poklesu celkového množství vyprodukovaného odpadu. Soutěž: Chcete vyhrát 3x3 vouchery do Starbucks? Kdy byl testován k oncept 5p Cup Charge? Správnou odpověď posílejte na emailovou adresu soutez@trendmagazin.cz do 10.8 2021 s uvedením vaší odpovědi, jména a příjmení, emailové adresy a telefonního čísla. Do předmětu emailu nezapomeňte uvést " Starbucks "

ukončeno Trend magazín

Jít na stránku soutěže

Podobné soutěže