DALŠÍ Soutěž Startujeme nový uRage PUBG Squad CUP již zítra od 14:00

DALŠÍ Soutěž  Startujeme nový uRage PUBG Squad CUP již zítra od 14:00
Štítky: Myš PC

DALŠÍ Soutěž Startujeme nový uRage PUBG Squad CUP již zítra od 14:00! No a jak už je to u nás zvykem, tak jsem si připravili soutěž i pro vás. Ode dnesˇka azˇ do 27.3. ma´te mozˇnost souteˇzˇit o gamingovou myš Reaper 500 ze stáje uRage Udeˇlat pro to musi´te na´sleduji´ci´: 1 Sleduj stránku uRage ... 2 Zareaguj na tento příspěvek Nezapomeň oznacˇit ka´mosˇe, ktere´ho vždy v PUBG taháš. Vy´herce bude vylosova´n na´hodneˇ a budemem ho kontaktovat do zpra´v. Hodneˇ sˇteˇsti´

ukončeno Grunex.com

Jít na stránku soutěže

Podobné soutěže